Ako pracovať s programom

Video nápoveda programu

Program "Vlastná fotokniha" poskytujeme zdarma. Je určený pre všetkých, ktorí si chcú vytvoriť profesionálne pôsiobiace fotoknihy. Práca s programom je jednoduchá, vytvoriť si peknú fotoknihu je otázkou niekoľkých desiatok minút. Avšak program má veľké množstvo funkcií, ktoré si užívateľ nemusí všimnúť. Preto sme sa rozhodli, že sprístupníme video ukážky základných a niektorých pokročilych funkcií.
NIžšie sú uvedené niektoré funkcie programu a video ukážky.

 • Ovládanie programu je intuitívne, rýchle a môžete využiť manuálne alebo automatické vyplnenie fotoknihy obrázkami.
 • Práca s textom je jednoduchá, na výber je viac možností textových nástrojov. Všetkým textovým objektom môžete meniť priesvitnosť!
   • Klasický text: zalomenie doprava, doľava, na stred a do bloku.
   • Zaoblený text: použtý nástroj vytvorí zaoblený text.
   • Deformovateľný text: vytvoríte si deformovateľný text. podľa vašich predstáv ťiahnutím za rohy textového rámu.
   • Vlnovkový textpoužtý nástroj vytvorí vlnovkový text.
 • Nemusíte len pridávať obrázky, môžete aj kreatívne vytvárať vlastné farebné objekty.  Všetkým objektom môžete meniť priesvitnosť!
   • Čiara: pridáte linku, ktorej môžete meniť farbu, hrúbku, veľkosť, uhoľ. 
   • Elipsa: pridáte objekt elipsa, ktorému môžete meniť farbu výplne a ťahu, rotáciu a dokonca aj aplikovať farebný prechod
   • Obdĺžnik: pridáte objekt Obdĺžnik, ktorému môžete meniť farbu výplne a ťahu, rotáciu a dokonca aj aplikovať farebný prechod
   • Zaoblený obdĺžnik: pridáte objekt Zaoblený obdĺžnik, ktorému môžete meniť farbu výplne a ťahu, rotáciu a dokonca aj aplikovať farebný prechod
 • Skúsených potešia pokročilé úpravy obrazu, filtre, klávesové skratky a veľa ďalších pokročilých funkcií.
   • Všetkým objektom, obrázkom a textu môžete pridať efekt Tieň.
   • Všetkým objektom, obrázkom a textu môžete pridať efekt Ťah.
   • Obrázkom  môžete pridať efekty  Maska a Rám.
   • Všetky objekty, obrázky a text môžete horizontálne a vertikálne prevratiť.
   • Všetkým objektom, môžete pridať efekt Farebný prechod.
   • Obrázkom  môžete pridať efekty  Sépia, Invertovať.
   • Obrázky  môžete previesť do stupňov šedi (ČB).
   • Obrázky  môžete Farebne upraviť (doporučujeme len skúseným uživateľom).
 • Texty, obrázky a ostatné objekty môžete medzi sebou rýchlo meniť polohu a rozmiestnenie.
   • Zarovnať objekty doľava, doprava, na stred, hore, dolu, rovnomerne rozmiestniť vertikálne, horizonálne.
   • Posunúť objekty dopredu nad ostatné, dozadu za ostatné objekty.

 • Vytvorenie novej knihy. Video ukazuje na 3 možnosti.


 

 • Ako zistiť kvalitu fotografií.


 

 • Zmena výrezu fotografie.


 

 • Úprava fotografií – základy.


 

 • Úprava fotografií – 2. časť.


 

 • Úprava fotografií – 3. časť.
 • Možnosti a úprava textov 1. časť


 

 • Rozšírené možnosti práce s textom 2. časť


 

 • Odoslanie dát a objednávka.